Z życia Towarzystwa.

Szanowni Państwo,

W roku 2012 bardzo wiele wydarzyło się w naszym Towarzystwie. Po pierwsze, nazywamy się już inaczej: jesteśmy od listopada 2012 zarejestrowani przez Sąd jako: Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (Polish Society for Parenteral, Enteral Nutrition and Metabolism). Polski skrót nazwy to PTŻPDiM, natomiast angielski pozostaje niezmieniony: POLSPEN.

Zmiana nazwy jest wynikiem nie tylko prośby ESPEN skierowanej do kraju członkowskiego, ale przede wszystkim (podobnie jak w przypadku ESPEN) konieczności odzwierciedlenia faktu znaczącego poszerzenie spektrum zainteresowań i działań Towarzystwa – jak wiadomo działania od wielu lat obejmują nie tylko samo żywienie kliniczne, ale znacznie poza nie wykraczają.

Druga duża zmiana to zmiana wydawcy naszego czasopisma: ciągle ewoluujący rynek wydawnictw wywiera dużą presję, i niestety nie wszyscy są w stanie podążać za trendami. W tej sytuacji zmuszeni byliśmy rozstać się z towarzyszącym nam od samego początku PZWL, a rozpoczęliśmy od sierpnia tego roku współpracę z Krakowskim Wydawnictwem Scientifica.

Jednym z głównych wydarzeń roku 2012 był XIV Zjazd i XXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa naszego Towarzystwa. Zjazd był z wielu względów rekordowy: największa jak dotychczas liczba uczestników (ponad 440 osób), kursantów LLL (ponad 25 osób na każdym z 3 modułów), uczestników Szkoły Żywienia Klinicznego i kursu dla członków Zespołów Żywieniowych (186 osób), ale i programu naukowego: ponad 86 wystąpień wygłoszonych przez prelegentów z 5 kontynentów, w tym prezesów i sekretarzy towarzystw żywieniowych z 8 krajów. Byli to: Ainsley Malone (Prezydent American Society for Parenteral and Enteral Nutrition), Miguel Leon-Sanz (Sekretarz Zarządu Głównego ESPEN), Alfredo Matos (Prezydent Towarzystwa Ameryki Łacińskiej, FELANPE), Ibolya Nyulasi (Prezydent towarzystwa Australijskiego, AuSPEN), Marina Panisic (Prezes Serbskiego towarzystwa, NUPENS), Andrius Klimasauskas (Prezes Litewskiego towarzystwa), Regina Komsa (Towarzystwo Bułgarskie) i Ryoji Fukushima (sekretarz Towarzystwa Japońskiego).

Bardzo dużo wnieśli również goście z Polski, wśród których mieliśmy przyjemność spotkać profesorów: Andrzeja Küblera, Mariusza Wyleżoła, Lucynę Ostrowską, Piotra Heczko, Wiesława J. Kruszewskiego, Cezarego Sławińskiego, panie doktor Hannę Jankowiak-Gracz (Prezes Sekcji Żywienia Poza- i  Dojelitowego PTF) oraz doktor Danutę Gajewską (Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki).

A już w 2013 roku odbędzie się w dniach 21-13 czerwca XV, Jubileuszowy Zjazd PTZPDiM. Myślę, że będzie jeszcze ciekawiej – już teraz zapraszam.

We wrześniu odbył się 34-ty Zjazd Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) w Barcelonie. Był pod wszystkimi względami rekordowy: 3610 zarejestrowanych uczestników z 90 krajów, 754 streszczenia zjazdowe (najwięcej z Hiszpanii i Japonii), ponad 700 uczestników kursów LLL. Sesje naukowe zarówno główne, jak i satelitarne, tradycyjnie już okazały się bardzo interesujące. Niemniej ciekawe (a może niejednokrotnie nawet ciekawsze) były sesje plakatowe oraz spotkania grup roboczych.

Tradycyjnie bardzo dużym powodzeniem cieszyły się kursy LLL: uczestniczyło w nich wiele osób z naszego kraju, co ciekawe nie tylko spośród najmłodszych uczestników, ale także spośród zaawansowanych zawodowo kolegów.

Kierownictwo ESPEN zapowiedziała zmianę w edukacji żywieniowej: w miejsce Advanced ESPEN Course utworzone zostaną Centers for Excellence, w których szkolenie będzie miało większy aspekt praktyczny. Pierwsze trzy centra znajdują się w Manchesterze (prof. Jon Shaffer), Tel Avivie (prof. Pierre Singer) oraz Brukseli (prof. Andre van Gossum).

Polska miała po raz kolejny powody do wielkiej dumy: Doktorzy Ryszard Choruz oraz Krzysztof Figuła (Kraków) zdali egzamin końcowy i uzyskali European ESPEN Diploma. Należy dodać, że jest to szczególnie trudny egzamin, podczas którego należy osiągnąć ponad 80% prawidłowych odpowiedzi (spośród 19 zdających aż 7 nie uzyskało tego pułapu). Duży sukces osiągnęły również: dr Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Irena Kruczek, Małgorzata Misiak oraz Justyna Szul, które ukończyły kurs Teach-the-Teacher LLL i zostały nauczycielami kursów LLL. W ten sposób liczba polskich nauczycieli LLL zwiększyła się już do 17. Nasza Koleżanka, pani Sylwia Osowska, już po raz kolejny zorganizowała i poprowadziła Sesję Farmaceutyczną w trzecim dniu Zjazdu. Sesja o tym profilu odbyła się już po raz drugi i jest to wielki sukces Organizatorki. 

Niedługo po kongresie, bo w dniu 23 września 2012 polscy, angielscy (A. Forbes) i greccy (M. Chourdakis) Żywieniowcy dzielnie walczyli z Drużyną Gwiazd w meczu zorganizowanym przez polskich Pacjentów żywionych w warunkach domowych (Stowarzyszenie Apetyt na Życie) na boisku w Zabierzowie koło Krakowa. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problemy osób żywionych drogą sztuczną w warunkach domowych, tak aby było możliwe podnoszenie jakości ich życia. Mecz zakończył się wynikiem 7-4 dla Drużyny Gwiazd, w której prym wiedli byli reprezentanci Polski (m.in. Mirosław Szymkowiak, Mariusz Jop, Krzysztof Bukalski, Jerzy Kowalik, Tomasz Rżąsa) oraz przedstawicie Parlamentu i aktorzy (Ireneusz Raś, Jerzy Fedorowicz, Tomasz Schimscheiner). Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem (ponad tysiąc osób!), a tematy żywieniowe było szeroko dyskutowane przez samych pacjentów i osoby obecne na spotkaniu.

Gościliśmy również na wielu konferencjach, zjazdach i kongresach naukowych, gdzie staraliśmy się popularyzować wiedzę o żywieniu klinicznym. Byliśmy w Gdyni na czwartej dorocznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. ‘Odporność wspomagana żywieniem’, w Krakowie na zjeździe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, we Wrocławiu na Kongresie Polskiej Unii Onkologicznej, uczestniczyliśmy w spotkania Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Farmacji Klinicznej i wielu innych. 

W rocznicę konferencji Fight Against Malnutrition, w miesiącu październiku 2012, przeprowadziliśmy badanie mające na celu realizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia nakazującego obowiązkowy screening dotyczący stanu odżywienia w każdym oddziale szpitalnym. Polegało ono na wypełnienie krótkiej ankiety w tym właśnie dniu i przesłaniu jej do biura Towarzystwa. Odzew przerósł nasze oczekiwania: w badaniu udział wzięło 116 polskich szpitali,  a w nich 143 oddziały szpitalne! Przeanalizowaliśmy astronomiczną liczbę 1005 pacjentów i okazało się, że Polsce u 22,7% stwierdza się wskazania do interwencji żywieniowej w MOMENCIE PRZYJĘCIA DO SZPITALA! Interwencję żywieniową, głównie drogą dojelitową, otrzymuje ponad 50% spośród tych pacjentów. Ponadto okazało się również, Zespoły Żywieniowe działają już w ponad 85% szpitali. Pełne wyniki zostaną opublikowane w kolejnym numerze Postępów.

Niestety wkrótce potem nastąpił zgrzyt spowodowany działalnością Ministerstwa Zdrowia: po pierwsze, nie dotrzymało ono obietnicy i nie wprowadziło obowiązku tworzenia zespołów żywieniowych, po drugie dokonało kuriozalnej modyfikacji Rozporządzenia

o obowiązkowej ocenie stanu odżywienia, na takie, w którym nie trzeba oceniać wszystkich pacjentów, ale w części przypadków aby tego dokonać, należy ich najpierw ocenić…(!)

Na szczęście okazało się, że ludzie są mądrzejsi niż niektórzy tzw. opinion-leaderzy – pokazało to zainteresowanie edukacją żywieniową:

1. bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy dla Zespołów Żywieniowych: odbyło się ich w sumie 16 (Poznań, Bydgoszcz, Wrocław, Katowice, Jachranka, kilkukrotnie Kraków i Skawina, Szczecin, Gniezno), uczestniczyło w nich ponad 1400 osób!

2. odbyły się cztery moduły Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu, pierwsza osoba zdała podczas Zjazdu egzamin i otrzymała Dyplom Szkoły podczas Zjazdu w Jachrance

3. odbyły się dwa kursy w zakresu domowego żywienia poza- i dojelitowego (Poznań i Skawina)

4. w Jachrance i Krakowie zorganizowaliśmy pięć modułów LLL, w każdym uczestniczyło średnio ponad 25 osób. Kolejne odbędą się przez XV-tym Zjazdem Towarzystwa.

Niniejszym składam serdeczne gratulacje i podziękowania dla Wykładowców wszystkich kursów oraz słowa wdzięczności dla firm: Nutricia, BBraun, Fresenius Kabi, Baxter i Nestle – bez Państwa pomocy nie byłoby możliwe przygotowanie tych przedsięwzięć.

Już tradycyjnie przypominam o konieczności uregulowania składek członkowskich za rok bieżący (2013) oraz lata ubiegłe w przypadku osób, które jeszcze tego nie zrobiły. Można to zrobić uiścić wykonując przelew na konto: Polskie Towarzystwo Żywienia Poza- i Dojelitowego: PKO BP V Oddział w Warszawie Nr konta: 75102010550000970200158808 Proszę pamiętać, że składki finansują działalność Towarzystwa – bez nich nie mamy możliwości działania! Przypominam, że zgodnie ze Statutem Towarzystwa w przypadku niezapłacenia składek przez okres dłuższy niż dwa lata, decyzją Zarządu Głównego zostaje się wykreślonym z listy członków – osoby, które nie zapłaciły, mogą spodziewać się skreślenia z listy członków już w styczniu 2013.

Na zakończeniu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia samych sukcesów w Nowym Roku!

 

dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
(Prezes Zarządu Głównego PTŻPDiM)

Uwaga: Nowa polityka prywatności i plików Cookies: W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informację znajdują się w zakładce Polityka Cookies.

Akceptuję cookies na tej stronie.

Więcej informacji na temat plików cookies