List otwarty do ministra zdrowia

 

Wielce Szanowny Pan

Minister

Bartosz Arłukowicz

Ministerstwo Zdrowia RP

ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

 

W związku z pojawiającą się w ostatnim czasie znaczną ilością publikacji prasowych oraz doniesień internetowych, dotyczących jakości opieki żywieniowej w polskich szpitalach, my sygnatariusze niniejszego pisma, będący przedstawicielami środowiska medycznego zajmujących się tematyką leczenia żywieniowego oraz środowiska pacjentów, zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przywrócenie punktów 3 i 4 z paragrafu 5a, które pojawiły się w Rozporządzeniu z 15 września 2011 roku a następnie wstrzymanych w październiku 2012 roku, dotyczących powołania Zespołów Żywieniowych w polskich szpitalach, a tym samym wprowadzenie nakazu tworzenia tych struktur. Wspomniany zapis brzmiał:

„3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, prowadzący leczenie żywieniowe, jest obowiązany do formalnego powołania zespołu żywieniowego oraz stosowania zasad, o których mowa w ust. 1.

4. W skład zespołu żywieniowego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą, co najmniej: lekarz, pielęgniarka, farmaceuta i dietetyk, którzy posiadają zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego.”

Jak zapewne Pan Minister pamięta, ta część Rozporządzenia została wstrzymana w roku 2011 na okres 12 miesięcy. Rozporządzenie to nie zostało niestety przywrócone w ubiegłym roku i istnieje obawa, że w natłoku spraw może zostać ponownie pominięte również w roku obecnym.

Jest faktem bezsprzecznym, że aktywne działania zespołów pomagają zwiększyć skuteczność leczenia w szpitalach oraz obniżyć koszty. Należy dodać, że szpitale są już gotowe na podjęcie pracy w ramach Zespołów Żywieniowych. Fakt ten potwierdzają następujące dane:

 

  1. W okresie 1 październik 2011 – marzec 2013 podczas kursów dla Zespołów Żywieniowych przeszkolono ponad 2100 (dwa tysiące) lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów oraz dietetyków – ich szkolenia zostały potwierdzone stosownym certyfikatami

  2. W dniu 9 października 2013 roku przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą jakości polskiego leczenia żywieniowego w 106 szpitalach naszego kraju. Okazało się, że w ponad 92% szpitali już od dłuższego czasu działają zespoły żywieniowe!

 

Tym samym wydaje się, że jesteśmy w pełni przygotowani do spełnienia obietnicy i przywrócenia punktów 3 i 4 §5a. Fakt ten potwierdzają liczne prośby o przywrócenie wspomnianego zapisu nadchodzące ze szpitali w całej Polsce.

Dodatkowo, w celu podniesienia jakości świadczeń z zakresu żywienia (zwykłego i klinicznego) w placówkach ochrony zdrowia koniecznym jest jak najszybsze uregulowanie sytuacji dietetyków w naszym kraju. W związku z tym prosimy Pana Ministra o wsparcie działań ustawodawczych mających na celu zdefiniowanie pozycji tej grupy zawodowej.

Kolejna sprawą jest wprowadzenie zalecenia oceny stanu odżywienia pacjentów ambulatoryjnych na poziomie gabinetów POZ oraz specjalistycznych oraz przywrócenie Rozporządzenia dotyczącego oceny stanu odżywienia do postaci z roku 2011, oczywiście z uwzględnieniem zmiany dotyczącej powtarzających hospitalizacji.

Wspomniane działania pozwoliłyby z całą pewnością na uniknięcie takiej sytuacji jak przeoczenie zaburzeń stanu odżywienia.

 

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o pozytywne rozważenie powyższych próśb, szczególnie, że są to elementy zdrowia publicznego, niezbędny nie tylko w leczeniu, ale również profilaktyce wielu schorzeń.

W razie jakichkolwiek uwag lub dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji Pana Ministra.

 

Łączymy wyrazy szacunku

dr inż. Danuta Gajewska - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki

mgr farm. Alina Górecka – Prezes Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

mgr Małgorzata Jaklińska – Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej

dr hab. n. med.Stanisław Kłęk – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

mgr Lilia Kimber - Dziwisz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych woj. Mazowieckiego

dr inż. Ewa Lange - Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Polskiego Towarzystwa Dietetyki

dr n. med. Mariola Lembas– Sznabel – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej woj. Zachodniopomorskiego

Marek Lichota – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pacjentów Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo „Apetyt na Życie”

dr hab. n. med. Maciej Słodkowski – Prezes Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich

dr med. Elżbieta Szwałkiewicz - Konsultant Krajowyw dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 

Kraków, 2013-03-05

 

Uwaga: Nowa polityka prywatności i plików Cookies: W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informację znajdują się w zakładce Polityka Cookies.

Akceptuję cookies na tej stronie.

Więcej informacji na temat plików cookies