numery PŻK

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2017 wrzesień


Numer 3/2017 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Funkcjonowanie pracowni żywienia pozajelitowego w polskich aptekach szpitalnych"

"Czy potrzebny jest standard opieki farmaceutycznej nad pacjentem żywionym
w domu?"

"Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): Chirurgia"

"Nadwrażliwość na dodatki do żywności"

"Celiakia – najnowsze zalecenia"

"Postrzeganie roli farmaceuty zaangażowanego w terapię żywieniową pacjenta przez pryzmat konferencji „Farmaceuta na oddziale szpitalnym”. Relacja z konferencji."

"Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 3"

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 3(44) wrzesień 2017, Tom 13, ISSN 1896-3706 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2017 czerwiec


Numer 2/2017 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Żywienie kliniczne pacjentów i jego rozliczanie z płatnikiem"

"Leczenie żywieniowe w ostrym zapaleniu trzustki"

"Zastosowanie diety bezlaktozowej u chorych poddanych leczeniu z powodu choroby nowotworowej"

"Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową – część 2"

"Dodatek Zjazdowy"

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 2(43) czerwiec 2017, Tom 13, ISSN 1896-3706 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2017 marzec


Numer 1/2017 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Nieprawidłowa lokalizacja zgłębnika gastrostomijnego zakładanego endoskopowo jako przyczyna przewlekłych biegunek."

"Analiza porównawcza zapotrzebowania na składniki odżywcze u pacjentów z chorobą nowotworową z Europejskimi Rekomendacjami Żywienia Pozajelitowego Dzieci."

"Czy można sporządzić pozajelitowe emulsje tłuszczowe z użyciem innego niż lecytyna emulgatora?"

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 1(42) marzec 2017, Tom 13, ISSN 1896-3706 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2016 grudzieńNumer 4/2016 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:

"Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową."

"Nutrition Day 2015 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Nidzicy. Stan odżywienia pacjentów w kontekście możliwej interwencji żywieniowej."

"Albuminy – historia, fizjologia i rola w dzisiejszej terapii."

"Izomery trans kwasów tłuszczowych – źródła pokarmowe i działania metaboliczne."

Zapraszamy.

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 4(41) grudzień 2016, Tom 12, ISSN 1896-3706

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2016 wrzesień
Numer 3/2016 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:
"Pierwiastki śladowe w żywieniu pozajelitowym: dlaczego potrzebujemy nowego produktu?

"Funkcjonowanie zespołów żywieniowych w Polsce – wyniki badania ankietowego"

"Rola tkanki mięśniowej w postępującym wyniszczeniu chorych z chorobami
przewlekłymi"

"Bezpieczeństwo stosowania diet wegetariańskich w kontekście chorób
przewlekłych"

 Zapraszamy.

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 3(40) wrzesień 2016, Tom 12, ISSN 1896-3706

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2016 czerwiec
Numer 2/2016 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w     sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:
"Rola selenu i cynku w żywieniu pozajelitowym

"Kryteria leczenia teduglutydem chorych z zespołem krótkiego jelita – wytyczne panelu ekspertów Polskiej Sieci Ośrodków Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego. Część I – chorzy rokujący uwolnienie od żywienia pozajelitowego "

 Zapraszamy.

 

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 2(39) czerwiec 2016, Tom 12, ISSN 1896-3706

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2016 marzec
Numer 1/2016 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w     sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:
"Zespół kacheksja/anoreksja: zastosowanie octanu megesterolu

"Rola glucagon-like peptide 2 w leczeniu zespołu krótkiego jelita"

 

Zapraszamy.

 

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr 1(38) marzec 2016, Tom 12, ISSN 1896-3706

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 4.2015 grudzieńNumer 4/2015 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w     sprzedaży a w nim między innymi: artykuły:
"Realizacja leczenia żywieniowego w Polsce. Funkcjonowanie zespołów żywieniowych: wyniki wstępne

"Analiza stężenia witaminy B1 u pacjenta z charakterystycznym objawami zespołu Wernickiego-Korsakowa podczas wdrażania żywienia pozajelitowego – opis przypadku"

 

Zapraszamy.

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr4(37) grudzień 2015, Tom 11, ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2015 wrzesień


Numer 3/2015 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuł:
"Czy zaburzenia wodno-elektrolitowe są pierwszym symptomem zaburzeń połykania i konieczności zastosowania domowego żywienia dojelitowego u pacjentów geriatrycznych?"
"
Konieczność zastosowania żywienia pozajelitowego u pacjentek w początkowej fazie leczenia celiakii - opis dwóch przypadków"
"
Zespół ponownego odżywienia w przebiegu zespołu krótkiego jelita"
"Grelina – hormon o charakterze „antykachektycznym”?
"Chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej niepełnoletnich"

Zapraszamy.

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr3(36) wrzesień 2015, Tom 11, ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2015 czerwiec


Numer 2/2015 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: artykuł:
"Analiza żywienia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała – podaż węglowodanów, aminokwasów i lipidów" 
"Stan odżywienia a powikłania pooperacyjne u pacjentów z rakiem żołądka z zastosowanym żywieniem dojelitowym immunomodulującym" 
"Czy zaburzenia wodno-elektrolitowe są pierwszym symptomem zaburzeń połykania i konieczności zastosowania domowego żywienia dojelitowego u pacjentów geriatrycznych ?"

Zapraszamy.

 

 

 

Informacja o numerze:  

Nr2(35) czerwiec 2015, Tom 11, ISSN 1896-3706

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 1.2015 marzec

Numer 1/2015 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" pod redakcją Małgorzaty Łyszkowskiej - nowa redaktor naczelna  już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Analiza stanu odżywienia oraz zaburzeń odżywiania wśród dzieci szkolnych w wieku od 6 do 10 lat w mieście Piekary Śląskie",
"Podaż aminokwasów w żywieniu pozajelitowym nie zwiększa ryzyka uszkodzenia mózgu związanego z obecnością glutaminianu.",
"Leczenie żywieniowe w praktyce – pytania do eksperta.",
"Niedożywienie szpitalne - 50 lat później."

oraz nowy dział:

"Żywienie kliniczne okiem farmaceuty"

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

Nr1(34) marzec 2015, ISSN 1896-3706

   

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 4.2014 grudzień

 
Numer 4/2014 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Otyłość u dzieci w świetle przemian gospodarczych w latach 1987 do 2007.", 
"Analiza wpływu żywienia pozajelitowego na zapotrzebowanie i zasoby witaminy B1w ustroju człowieka – doniesienia wstępne.", 
"Ocena stanu odżywienia pacjentów przyjmowanych do Oddziału Onkologii Klinicznej przy użyciu powszechnie używanych skal: NRS2002 i SGA.",
"Analiza żywienia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała –podaż energii i płynów.",
"Otyłość u dzieci i młodzieży.",
"Białko, a nie energia? Prawidłowa proporcja białka i energii u krytycznie chorych pacjentów."
"
Zatwierdzone zalecenia ESPEN: Leczenie żywieniowe po poważnych oparzeniach."

Zapraszamy.

 

Informacje o numerze:

Nr4(33) grudzień 2014, Tom 10, ISSN 1896-3706

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 3.2014 wrzesień

 
Numer 3/2014 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczna pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.", 
"Incidence and Symptoms of Diabetes Type Two Can be Reduced by Theaflavins but Outcome Depends on Presence of Metals.", 
"Składniki diety a odporność organizmu.",
"Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Geriatria",

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

Nr3(32) wrzesień 2014, Tom 10, ISSN 1896-3706

 

 

  

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 2.2014 czerwiec

 
Numer 2/2014 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Lipoid pneumonia as a complication of a ketogenic diet usage in a 14-month-old boy with drug-resistant epilepsy - case study.",
"Czy parametr CAN może być wyznacznikiem trwałości mieszanin do żywienia pozajelitowego?", 
"Translokacje bakteryjne jako konsekwencje wieloczynnikowego uszkodzenia bariery jelitowej.",
"Wytyczne dotyczące opieki okołooperacyjnej u chorych poddawanych planowym zabiegom w obrębie odbytnicy/miednicy: Wytyczne Towarzystwa ERAS®"

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

Nr2(31) czerwiec 2014, Tom 10, ISSN 1896-3706

  

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 1.2014 marzec

 
Numer 1/2014 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Długoterminowe leczenia żywieniowe: wpływ emulsji opartej na bazie oliwy z oliwek na czynność wątroby.", 
"Interwencja żywieniowa u chorej na jadłowstręt psychiczny - opis przypadku.", 
"Polskie zalecenia na temat żywienia w onkologii - część II: żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe).",
"Problemy jakości życia pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.",
"Nie za dużo i nie za wcześnie - bezpieczne włączanie żywienia pozajelitowego.",
"Wytyczne dotyczące opieki okołozabiegowej nad pacjentami poddawanymi pankreatoduodenektomii: Zalecenia Towarzystwa ERAS®."

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

Nr1(30) marzec 2014, Tom 10, ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 4-5.2013 grudzień

 okladka nr 4 2013Numer 4-5/2013 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi artykuły:
"Częstość uogólnionych zakażeń odcewnikowych u dzieci żywionych pozajelitowo w zależności od miejsca realizacji leczenia żywieniowego.", 
"Nowelizacja norm żywienia. Co nowego w praktyce?", 
"Emulsje tłuszczowe oparte na oliwie z oliwek w żywieniu pozajelitowym: skuteczny partner w leczeniu.",
"Antropometryczna ocena stanu odżywienia osób starszych.",
"Znaczenie posiłków uzupełniających dietę szpitalną u osób starszych w trakcie hospitalizacji.",
"Skuteczne leczenie żywieniowe: problem pokrycia zapotrzebowania oraz rozpoczęcia interwencji.",
"Dojelitowe żywienie immunomodulujące: stan wiedzy w 2013 roku.",
"Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego: Intensywna opieka."

Zapraszamy.

Informacje o numerze:

 Nr4-5(28-29) grudzień 2013, Tom 9, ISSN 1896-3706

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2013 Wrzesień

Numer 3/2013 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży, a w nim między innymi ciekawy artykuł dotyczący trójglicerydów, rozwiązywania problemow żywienia dojelitowego, list do Rektorów w sprawie utworzenia kierunku studiów pt. "Żywienie kliniczne" i projekt planu tych studiów, oraz wiele innych! 

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

Nr3(27) wrzesień 2013, Tom 9, ISSN 1896-3706

 

   

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2013 Czerwiec

okładka nr 2 2013Numer 2/2013 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi streszczenia wystąpień na XV-tym, jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz VIII Konferencji Naukowej Sekcji, który odbył się w Jachrance w dniach 21-23 czerwca 2013 roku.

Zapraszamy.

 

 

Informacje o numerze:

 Nr 2(26) czerwiec 2013, Tom 9, ISSN 1896-3706

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2013 Marzec

okladka-1.2013Numer 1/2013 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi, artykuły:
"Gastrostomia metodą "push" z wykorzystaniem zestawu do gastropeksji i utrasonografii",
"Czy gastrostomia odżywcza nasila refluks żołądkowo przełykowy u dzieci ? - wieloletnie doświadczenia ośrodka.",
"Ocena sposobu żywienia pacjentów w wybranych jednostkach lecznictwa zamknietego na terenie województwa pomorskiego",
"List do ministra",
"Serology negative celiac disease: Case report".

 Zapraszamy. 

 

 

Informacje i numerze: 

Nr1(25) marzec 2013, Tom 9, ISSN 1896-3706

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego numer 4.2012 grudzień

 okladka numer4-02-smallNumer 4/2012 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: Relacja z X Konferencji naukowo-szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne”. W numerze:
"Rola układu immunologicznego w powstawaniu niepożądanych reakcji pokarmowych", 
"Gospodarka witaminami z grupy B a dieta wegetariańska", 
"Zaburzenia glikemii u noworodków ze skrajnie małą masą urodzeniową ciała, hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie",
"Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: niewydolność nerek u dorosłych".

 Zapraszamy. 

 

Informacje o numerze:

Nr4(24) grudzień 2012, Tom 8, ISSN 1896-3706

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 3.2012 wrzesień

okladka numer3-02-smallNumer 3/2012 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi: Relacja z X Konferencji naukowo-szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne”.
Artykuły:
"Rola układu immunologicznego w powstawaniu niepożądanych reakcji pokarmowych",
"Gospodarka witaminami z grupy B a dieta wegetariańska",
"Zaburzenia glikemii u noworodków ze skrajnie małą masą urodzeniową ciała, hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie",
"Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: niewydolność nerek u dorosłych".

Zapraszamy. 

 

Informacje o numerze:

Nr3(23) wrzesień 2012, Tom 8, ISSN 1896-3706

 

 

Czytaj więcej...

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 2.2012 czerwiec

Numer 2/2012 kwartalnika "Postępy Żywienia Klinicznego" już w sprzedaży a w nim między innymi, artykuł: "Rozwiązywanie codziennych problemów żywienia dojelitowego: raport z sesji Złotego Sponsora XIV Zjazdu PTŻPiD (Solving everyday problems of enteral nutrition: Report of Session Gold Sponsor XIV Congress PTŻPiDS." 

 Zapraszamy.

 

Informacje o numerze:

Nr2(22) czerwiec 2012, Tom 8, ISSN 1896-3706

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Uwaga: Nowa polityka prywatności i plików Cookies: W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informację znajdują się w zakładce Polityka Cookies.

Akceptuję cookies na tej stronie.

Więcej informacji na temat plików cookies