Koszyk 0

„FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZĄDZANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO”

 

Wprowadzenie

Żywienie pozajelitowe (ŻP) jest obecnie rutynowo stosowaną metodą leczenia chorych, którzy nie mogą odżywiać się drogą przewodu pokarmowego. Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o skuteczności ŻP jest podaż choremu kompletnej, stabilnej mieszaniny o składzie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb. O jakości mieszaniny decydują przede wszystkim warunki i sposób jej wykonania. Podstawowe znaczenie ma również odpowiednio wyszkolony, kompetentny personel farmaceutyczny przygotowany do realizacji powierzonych mu zadań.

Sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego musi odbywać się w aptece szpitalnej, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i opracowanymi procedurami. Daje to gwarancję uzyskania produktu o pożądanej i powtarzalnej jakości.

Dynamiczny rozwój leczenia żywieniowego, wprowadzenie go do codziennej praktyki w wielu szpitalach wpłynęło na zwiększenie aktywności farmaceutów szpitalnych, w zakresie realizacji usługi farmaceutycznej, jaką jest sporządzanie mieszanin do ŻP. Zaistniała potrzeba opracowania uaktualnionych, dostosowanych do obecnych wymagań, farmaceutycznych standardów sporządzania mieszanin do ŻP tj. dokumentów, które w uporządkowany sposób opisują, jakie czynności, w jakiej kolejności, przez kogo i w jakich warunkach mają być wykonywane. Celem standardów jest pomoc farmaceutom w organizacji pracowni ŻP, oraz w prawidłowym sporządzaniu mieszanin do ŻP, przeznaczonych dla pacjentów dorosłych, pediatrycznych i neonatologicznych.

Każda pracownia ŻP, w oparciu o Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego, powinna opracować własne, dostosowane do lokalnych warunków, pisemne procedury i instrukcje. Dobra organizacja pracy, ściśle związana z przestrzeganiem standardów i procedur postępowania, daje gwarancję bezpieczeństwa oraz skraca czas pracy i przynosi oszczędności ekonomiczne. Poprzez dobrą organizację pracy można osiągnąć zadowalający standard Dobrej Praktyki Wytwarzania, nawet przy ograniczonej powierzchni, wyposażeniu oraz kosztach.

II wydanie „Farmaceutycznych standardów sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego” zostało uaktualnione zgodnie z postępem wiedzy, z uwzględnieniem najnowszych wytycznych i rozszerzone o nowe zagadnienia.

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy: podstawy prawne sporządzania mieszanin do ŻP w aptece szpitalnej, schemat pracowni ŻP, wymagane badania przestrzeni pracy oraz personelu, różne metody sporządzania mieszanin – zasady postępowania na poszczególnych etapach pracy, kontrolę procesu, utylizację odpadów oraz nowe, bardzo istotne zagadnienia, takie jak: wyroby medyczne i inne urządzenia wspomagające bezpieczne sporządzanie mieszanin do ŻP oraz zadania farmaceuty w Zespole Żywieniowym. Całkowicie zmodyfikowany został rozdział dotyczący domowego ŻP. W załączniku 1 zawarte są tabele z dokładnym składem worków RTU oraz informacjami dotyczącymi ich suplementacji. Poszczególne tematy zostały opracowane w oparciu o wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania, obowiązujące akty prawne, piśmiennictwo, a także wieloletnie doświadczenia własne.

Mamy nadzieję, że nowe wydanie „Farmaceutycznych standardów sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego” będzie służyć pomocą w codziennej pracy i przyczyni się do zwiększenia aktywności farmaceutów szpitalnych, w zakresie realizacji usługi farmaceutycznej, jaką jest sporządzanie mieszanin do ŻP.