Koszyk 0

Postępy Żywienia Klinicznego Numer 1.2018 marzec

W numerze:

Artykuły oryginalne:
Joanna Braszczyńska, Marek Kunecki
Parametry wydolności nerek u chorych z zespołem krótkiego jelita żywionych pozajelitowo

Joanna Braszczyńska, Marek Kunecki
Stężenie wybranych parametrów biochemicznych w zespole krótkiego jelita

Artykuły poglądowe
Irena Mańkiewicz-Żurawska, Grzegorz Kostelecki, Małgorzata Bołdys-Labocha, Przemysława Jarosz-Chrobot
Problem niedożywienia oraz postępowanie żywieniowe w najczęstszych chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży

Bartosz Fabijaniak
Skuteczność ONS w interwencji żywieniowej u pacjentów w podeszłym wieku. Przegląd badań

Wytyczne – ostatnia część
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN): leczenie żywieniowe u chorych z chorobą nowotworową
– część 5

Streszczenia
III edycji studenckiej konferencji naukowej „Żywienie w chorobach autoimmunizacyjnych. Między koncepcjami patofizjologicznymi a evidence-based nutrition”
17.03.2018 Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego