Koszyk 0

Podstawy Żywienia Klinicznego” Edycja Czwarta

DRODZY KLIENCI,
NAKŁAD EDYCJI IV ZOSTAŁ WYCZERPANY. PRACUJEMY NAD EDYCJĄ V.

140,00 

Brak w magazynie

DRODZY KLIENCI,
NAKŁAD IV EDYCJI ZOSTAŁ WYCZERPANY. W PRZYGOTOWANIU JEST V EDYCJA.

Redaktor naczelny
Luboš Sobotka
Współredaktorzy
Simon P. Allison
Alastair Forbes
Olle Ljungqvist
Rémy F. Meier
Marek Pertkiewicz
Peter B. Soeters
Redaktorzy wydania polskiego
Teresa Korta
Stanisław Kłęk
Małgorzata Łyszkowska

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE ZASADY ŻYWIENIA 1
1.1. Bilans energetyczny i azotowy 1
1.2. Budowa organizmu 8
1.2.1. Budowa organizmu i metody pomiaru 8
1.2.1.1. Założenia podstawowe 8
1.2.1.2. Densytometria 8
1.2.1.3. Całkowita woda ustroju 10
1.2.1.4. Pomiary antropometryczne 11
1.2.1.5. Inne sposoby badania składu ciała 12
1.2.1.6. Dokładność pomiarów składu organizmu 13
1.2.2. Metoda bioelektrycznej impedancji 15
1.2.2.1. Podstawowe zasady metody 15
1.2.2.2. Czynniki wpływające na pomiar metodą BIA 18
1.2.2.3. BIA jako marker zdrowia tkanki 19
1.2.2.4. Zastosowanie metody BIA w praktyce klinicznej 20
1.3. Rozpoznanie niedożywienia – badania przesiewowe i ocena stanu odżywienia 23
1.3.1. Definicja niedożywienia 23
1.3.2. Badanie przesiewowe 25
1.3.3. Ocena stanu odżywienia 25
1.3.4. Metody używane w ocenie stanu żywienia 29
1.4. Wpływ zaburzeń stanu odżywienia na funkcjonowanie organizmu 36
1.5. Nadmierne odżywianie – konsekwencje czynnościowe i kliniczne 41
1.5.1. Fizjologia tkanki tłuszczowej 42
1.5.2. Ostre przekarmienie 44
1.5.3. Przewlekłe następstwa nadmiernej podaży żywienia 44
1.5.3.1. Otyłość 44
1.5.3.2. Otyłość a zaburzenia metaboliczne 46
1.5.3.3. Zespół metaboliczny 48
1.5.4. Leczenie otyłości 49
1.5.5. Okołooperacyjne leczenie żywieniowe pacjentów otyłych 50
1.6. Występowanie zaburzeń stanu odżywienia 52
1.6.1. Niedożywienie (niedożywienie związane z chorobą, diseaserelated malnutrition) 54
1.6.2. Częstość występowania niedożywienia 54
1.6.3. Przyczyny niedożywienia związanego z chorobą (NZCh) 56
1.6.4. Nadmierny stan odżywienia (nadwaga/otyłość) 58
1.7. Zapotrzebowanie na substancje odżywcze osób zdrowych w spoczynku i podczas wysiłku 60
1.7.1. Dorośli 60
1.7.1.1. Makroskładniki 60
1.7.1.2. Mikroskładniki 66
1.7.2. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze dzieci i młodzieży 69
1.7.2.1. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze dla wzrostu i rozwoju 69
1.7.2.2. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze u dzieci 71

2. FIZJOLOGIA I BIOCHEMIA ŻYWIENIA 87
2.1. Apetyt i jego kontrola 87
2.1.1. Sygnały obwodowe 88
2.1.2. Drogi podwzgórzowe integrujące sygnały obwodowe 90
2.2. Trawienie i wchłanianie składników odżywczych 93
2.2.1. Główne miejsca, w których odbywa się trawienie i wchłanianie 94
2.2.2. Jelito cienkie 94
2.2.2.1. Węglowodany 95
2.2.2.2. Lipidy 98
2.2.2.3. Białka 100
2.2.2.4. Witaminy 102
2.2.2.5. Elektrolity i pierwiastki śladowe 103
2.2.3. Jelito grube i jego rola w procesie wchłaniania 104
2.2.3.1. Woda i elektrolity 104
2.2.3.2. Funkcje metaboliczne oraz trawienne 104
2.3. Metabolizm energii 106
2.3.1. Pomiary wydatku energetycznego przy pomocy kalorymetrii 106
2.3.2. Składniki wydatków energetycznych, ich pomiar oraz wyznaczniki 108
2.3.3. Zmiany metabolizmu wywołane przez choroby 110
2.4. Metabolizm węglowodanów 113
2.4.1. Węglowodany w prawidłowym metabolizmie 113
2.4.2. Regulacja metabolizmu glukozy 114
2.4.3. Wpływ stresu na metabolizm glukozy 115
2.4.4. Metabolizm u chorych krytycznie 117
2.5. Metabolizm tłuszczów 119
2.5.1. Główne szlaki metaboliczne lipidów 119
2.5.2. Metabolizm lipidów w czasie głodzenia 122
2.5.3. Wpływ zabiegu operacyjnego, sepsy oraz obrażeń narządowych na metabolizm tłuszczów 124
2.6. Metabolizm białek i aminokwasów 126
2.6.1. Fizjologia 126
2.6.2. Przemiany białek 127
2.6.3. Metabolizm aminokwasów 129
2.6.4. Synteza i/lub rozpad białek całego ciała 131
2.6.5. Metody pomiaru metabolizmu białkowego 134
2.7. Woda i elektrolity w zdrowiu i w chorobie 138
2.7.1. Przedziały wodne i płynowe 138
2.7.2. Przemieszczanie się płynów w przewodzie pokarmowym 141
2.7.3. Znaczenie nerek 141
2.7.4. Zewnętrzny bilans płynowy 142
2.7.5. Skutki głodzenia i urazu 143
2.7.6. Elektrolity 146
2.8. Pierwiastki śladowe – rola fizjologiczna i skutki ich niedoboru 151
2.9. Fizjologiczna rola witamin oraz objawy ich niedoborów 156
2.10. Przeciwutleniacze w zdrowiu i chorobie 164
2.10.1. Stres oksydacyjny 165
2.10.2. Utlenianie in vivo oraz neutralizacja RNOS 166
2.10.3. Przeciwutleniacze w diecie 167
2.11. Błonnik pokarmowy – jego metabolizm i fizjologiczny efekt działania 168
2.11.1. Właściwości fizykochemiczne oraz metabolizm błonnika 169
2.11.2. Efekt fizjologiczny błonnika w jelitach oraz jego implikacje kliniczne 173
2.12. Głodzenie proste i stresowe 182
2.12.1. Zapasy energii 182
2.12.2. Proste głodzenie 183
2.12.3. Głodzenie stresowe 186
2.12.4. Niedożywienie a odpowiedź organizmu na uraz 187
2.13. Wpływ genotypu na procesy zapalne i metaboliczne 190
2.13.1. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) i cytokiny 191
2.13.2. Wpływ genów płciowych 192
2.13.3. Genotypowa wrażliwość na insulinę a masa i rozkład tkanki tłuszczowej 193
2.13.4. Wpływ genów na długowieczność 193
2.13.5. Wpływ genotypu na odpowiedź przeciwzapalną związaną ze składnikami odżywczymi 194
2.14. Uraz oraz sepsa 198
2.14.1. Główne cytokiny oraz ich działanie w przypadku urazów ciała oraz sepsy 198
2.14.1.1. Reakcja układu odpornościowego 198
2.14.1.2. Zmiany w układzie endokrynnym zachodzące podczas reakcji zapalnej 199
2.14.1.3. Odpowiedź immunologiczna ustroju przyspiesza jego procesy metaboliczne oraz zwiększa jego zapotrzebowanie energetyczne 200
2.14.1.4. Niekorzystne działanie cytokin 202
2.14.1.5. Zakażenie oraz uraz zmniejszają aktywność antyoksydacyjną 202
2.14.1.6. Wpływ genotypu na działanie cytokin 203
2.14.2. Odpowiedź neuroendokrynna 205
2.14.2.1. Bodźce neuronalne oraz układ nerwowy współczulny 205
2.14.2.2. Wpływ układu endokrynnego na metabolizm 206
2.14.2.3. Implikacje terapeutyczne 208
2.14.3. Odpowiedź metaboliczna na uraz i sepsę 210
2.14.3.1. Odpowiedź na stres 211
2.14.3.2. Metabolizm substratów 212
2.15. Odpowiedź metaboliczna na niedotlenienie 216
2.15.1. Przemijająca reakcja na anoksję lub ostrą hipoksję 217
2.15.2. Adaptacja czynnościowa do niedotlenienia 218
2.15.3. Procesy przystosowawcze do hipoksji na poziomie molekularnym 220
2.15.4. Skutki odżywcze przewlekłej hipoksji 221
2.16. Aspekty żywieniowe przewlekłych chorób zapalnych 222
2.16.1. Przewlekły proces zapalny 224
2.16.2. Charakterystyczne procesy i stany chorobowe 225
2.16.3. Interwencje 226
2.17. Aspekty metaboliczne chorób neurologicznych 230
2.17.1. Zanik z odnerwienia 230
2.17.2. Metaboliczne konsekwencje odnerwienia mięśnia 231
2.17.3. Następstwa hormonalne i ogólnoustrojowe 232
2.17.4. Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) 233

3. WSKAZANIA DO LECZENIA ŻYWIENIOWEGO 237
3.1. Ograniczenia kliniczne dotyczące wskazań do leczenia żywieniowego 238
3.2. Założenia praktyczne dotyczące wskazań do leczenia żywieniowego 241
3.2.1. Leczenie chorych niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem za pomocą właściwej metody leczenia żywieniowego 241
3.3. Wskazania do leczenia żywieniowego w świetle regulacji systemu opieki zdrowotnej w sytuacji zdrowia i choroby 243

4. ORGANIZACJA I ASPEKTY PRAWNE 247
4.1. Organizacja opieki żywieniowej 247
4.1.1. Strategia postępowania, standardy i protokoły 248
4.1.2. Posiłki szpitalne oraz catering 249
4.1.3. Edukacja i szkolenie 249
4.1.4. Dietetyka 250
4.1.5. Zespoły żywieniowe 250
4.1.6. Zakupy i sprzęt 251
4.2. Aspekty prawne i etyczne 252
4.2.1. Czynienie dobra i nieszkodzenie 253
4.2.2. Samostanowienie 255
4.2.3. Sytuacje wyjątkowe 256
4.2.4. Sprawiedliwość 259

5. SUBSTRATY UŻYWANE W ŻYWIENIU POZAJELITOWYM I DOJELITOWYM 265
5.1. Energia 265
5.1.1. Pobór energii podczas wsparcia żywieniowego 266
5.1.2. Pobór energii oraz ostre stadium choroby 268
5.2. Węglowodany 270
5.2.1. Metabolizm węglowodanów w trakcie leczenia żywieniowego 270
5.2.2. Węglowodany wykorzystywane w leczeniu żywieniowym 272
5.2.3. Dawkowanie węglowodanów w żywieniu pozajelitowym oraz dojelitowym 273
5.3. Tłuszcze 275
5.3.1. Żywienie dojelitowe 276
5.3.2. Żywienie pozajelitowe 276
5.4. Białka i aminokwasy 280
5.4.1. Zapotrzebowanie na białko i aminokwasy 281
5.4.2. Zapotrzebowanie na białko i niezbędne aminokwasy w przypadku choroby 281
5.4.3. Źródła białka i budowa chemiczna 282
5.4.4. Ocena wartości biologicznej białek 282
5.4.5. Aminokwasy: kamienie budulcowe białka 283
5.5. Woda i elektrolity w czasie leczenia żywieniowego 286
5.5.1. Monitorowanie 287
5.5.2. Zapotrzebowanie typowe 287
5.5.3. Zapotrzebowanie nadzwyczajne 287
5.5.4. Doustne roztwory nawadniające 288
5.5.5. Żywienie dojelitowe 288
5.5.6. Podskórna podaż płynów 289
5.5.7. Żywienie pozajelitowe 289
5.6. Pierwiastki śladowe i witaminy w żywieniu pozajelitowymi dojelitowym 291
5.6.1. Mikroskładniki odżywcze i pierwiastki śladowe 291
5.6.1.1. Osoby zagrożone niedoborem 291
5.6.1.2. Niedobory – zespoły kliniczne i stany subkliniczne 292
5.6.1.3. Optymalizacja podaży mikroskładników odżywczych 293
5.6.1.4. Legislacja Unii Europejskiej a żywienie dojelitowe 293
5.6.2. Pierwiastki śladowe w żywieniu pozajelitowym i dojelitowym 294
5.6.3. Witaminy w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym 296
5.7. Włókna pokarmowe i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe 298
5.7.1. Definicje 299
5.7.2. Klasyfikacja 300
5.8. Substancje specjalne w żywieniu 305
5.8.1. Przeciwutleniacze i fitochemikalia w żywieniu 305
5.8.1.1. Co to jest przeciwutleniacz? 306
5.8.1.2. Uszkodzenia, do których prowadzi brak przeciwutlenia czy w organizmie 306
5.8.1.3. Kto może odnieść korzyść z zastosowania suplementów antyoksydacyjnych: biomarkery stresu oksydacyjnego 306
5.8.1.4. Przegląd strategii antyoksydacyjnych 307
5.8.1.5. Przeciwutleniacze diety 308
5.8.1.6. Niektóre pytania wymagające odpowiedzi, dotyczące leczenia antyoksydacyjnego 308
5.8.2. Składniki odżywcze wpływające na odporność – omega-3 kwasy tłuszczowe 310
5.8.2.1. Omega-3-nienasycone kwasy tłuszczowe 310
5.8.2.2. Źródła omega-3 w diecie i typowa podaż 310
5.8.2.3. Podaż omega-3-PUFA u ludzi zmienia skład kwasów tłuszczowych, osocza, komórek i tkanek 311
5.8.2.4. Mechanizmy działania omega-3-PUFA 312
5.8.2.5. Badania eksperymentalne z udziałem omega-3-PUFA 313
5.8.2.6. Olej rybi w leczeniu żywieniowym 313
5.8.3. Składniki odżywcze wpływające na odporność – dane eksperymentalne i kliniczne 316
5.8.3.1. Glutamina 317
5.8.3.2. Arginina 318
5.8.3.3. Nukleotydy 320
5.8.3.4. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFAs) 321
5.8.3.5. Mikroelementy 321

6. TECHNIKI LECZENIA ŻYWIENIOWEGO 325
6.1. Żywienie drogą przewodu pokarmowego 325
6.1.1. Wskazania i sposób podaży żywienia 325
6.1.1.1. Wskazania do żywienia drogą przewodu pokarmowego 325
6.1.1.2. Przeciwwskazania do żywienia drogą przewodu pokarmowego 325
6.1.1.3. Drogi żywienia dojelitowego przez zgłębnik 326
6.1.1.4. Wybór diety 326
6.1.2. Metody podawania żywienia do przewodu pokarmowego 328
6.1.2.1. Doustne suplementy diety (ONS) 328
6.1.2.2. Dostęp do przewodu pokarmowego: zgłębnik nosowo-żołądkowy i nosowo-jelitowy 331
6.1.2.3. Dostęp endoskopowy: PEG, PEG-J oraz D-PEJ 333
6.1.2.4. Dostęp chirurgiczny – gastrostomia, mikrojejunostomia igłowa 341
6.1.2.5. Realizacja żywienia dojelitowego drogą dostępu sztucznego 344
6.1.2.6. Sprzęt stosowany w żywieniu dojelitowym 346
6.1.3. Diety stosowane w żywieniu dojelitowym 348
6.1.3.1. Diety domowe 348
6.1.3.2. Diety przemysłowe 352
6.1.4. Powiklania żywienia dojelitowego 364
6.1.4.1. Powikłania ze strony przewodu pokarmowego 365
6.1.4.2. Powikłania mechaniczne 366
6.1.4.3. Powikłania metaboliczne 368
6.2. Żywienie pozajelitowe 370
6.2.1. Sposoby podaży żywienia pozajelitowego 370
6.2.1.1. Żywienie pozajelitowe drogą żył obwodowych
(ŻPO, Peripheral parenteral nutrition, PPN) 370
6.2.1.2. Żywienie pozajelitowe drogą żył centralnych 375
6.2.1.3. Powikłania związane z zakładaniem i opieką
nad cewnikami centralnymi 386
6.2.2. Różne systemy żywienia pozajelitowego (AIO vs MB) 394
6.2.2.1. System wielu butelek 394
6.2.2.2. System „Wszystko w Jednym” 394
Spis treści XXIII
6.2.3. Farmaceutyczne aspekty żywienia pozajelitowego 397
6.2.3.1. Sporządzanie mieszanin AIO 399
6.2.3.2. Stabilność i zgodność mieszanin do żywienia
pozajelitowego (ŻP) 409
6.2.3.3. Leki a mieszaniny odżywcze 417
6.2.4. Skład mieszanin odżywczych i planowanie żywienia
pozajelitowego 426
6.2.4.1. Planowanie żywienia pozajelitowego 427
6.2.4.2. Planowanie żywienia pozajelitowego 431
6.2.4.3. Rozpoczynanie żywienia pozajelitowego 433
6.2.5. Powikłania metaboliczne żywienia pozajelitowego 437
6.2.5.1. Istotne klinicznie ostre powikłania
metaboliczne 440
6.2.5.2. Przewlekłe powikłania metaboliczne 442

7. MONITOROWANIE LECZENIA ŻYWIENIOWEGO 445
7.1. Monitorowanie kliniczne 445
7.1.1. Cele i dążenia 445
7.1.2. Żywienie zintegrowane 446
7.1.3. Parametry 446
7.2. Niektóre pomiary laboratoryjne odpowiedzi na leczenie 448
7.2.1. Bilans azotowy 448
7.2.2. Białka – jako markery stanu odżywienia 449
7.2.3. Inne markery laboratoryjne 451
7.3. Zespół ponownego odżywienia (refeeding syndrome,
szok pokarmowy) 453
7.3.1. Patofizjologia 454
7.3.2. Objawy kliniczne 455
7.3.3. Wytyczne zapobiegania i leczenia zespołu ponownego
odżywienia u dorosłych pacjentów zagrożonych
wystąpieniem tego zespołu 456

8. LECZENIE ŻYWIENIOWE W RÓŻNYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH 461
8.1. Leczenie żywieniowe w ciężkim niedożywieniu 461
8.1.1. Leczenie żywieniowe 461
8.1.2. Doustne leczenie żywieniowe 462
8.1.3. Żywienie dojelitowe 463
8.1.4. Żywienie pozajelitowe 463
8.1.5. Rehabilitacja 464
8.2. Żywienie w okresie okołooperacyjnym 465
8.2.1. Uwagi wstępne 465
8.2.2. Chory z niskim ryzykiem wystąpienia powikłań
związanych z żywieniem 467
8.2.3. Pacjenci niedożywieni 469
8.2.4. Pacjenci z powikłaniami po zabiegach operacyjnych 470
8.2.5. Zlecanie żywienia 470
XXIV Podstawy żywienia klinicznego
8.2.6. Integracja 471
8.3. Leczenie żywieniowe ciężko chorych i pacjentów septycznych 473
8.3.1. Żywienie dojelitowe a pozajelitowe 473
8.3.2. Podaż energii 475
8.3.3. Glukoza 475
8.3.4. Tłuszcze 477
8.3.5. Aminokwasy 478
8.3.6. Witaminy i pierwiastki śladowe 479
8.4. Leczenie żywieniowe po urazie 481
8.4.1. Patofizjologia urazu 481
8.4.2. Leczenie żywieniowe u chorych po urazie 483
8.5. Leczenie żywieniowe w chorobach zapalnych jelit 488
8.5.1. Wpływ nieswoistych chorób zapalnych jelit na stan
odżywienia i przemianę materii 488
8.5.2. Wskazania do leczenia żywieniowego 489
8.5.3. Żywienie przedoperacyjne 494
8.5.4. Zapobieganie nawrotom choroby 495
8.5.5. Farmakożywienie w nieswoistych chorobach zapalnych
jelit 495
8.5.6. Leczenie objawowe 496
8.6. Wsparcie żywieniowe w chorobach wątroby 497
8.6.1. Żywienie w chorobach wątroby 498
8.6.1.1. Dieta doustna 498
8.6.1.1. Suplementy diety 498
8.6.1.3. Żywienie dojelitowe 499
8.6.1.4. Żywienie pozajelitowe 501
8.6.2. Wnioski dla leczenia żywieniowego zależnego
od rozpoznania 502
8.7. Leczenie żywieniowe w chorobach nerek 505
8.7.1. Patofizjologia 505
8.7.2. Leczenie żywieniowe pacjentów z chorobami nerek 506
8.7.2.1. Pacjenci ze stabilną przewlekłą chorobą nerek
(PChN) bez katabolizmu 506
8.7.2.2. Pacjenci poddawani przewlekle leczeniu
nerkozastępczemu 508
8.7.2.3. Chorzy z ostrą niewydolnością nerek i pacjenci
HD/PD z ostrą chorobą kataboliczną 511
8.7.2.4. Preparaty stosowane w żywieniu 514
8.7.2.5. Powikłania i monitorowanie leczenia
żywieniowego 515
8.7.2.6. Żywienie w okresie transplantacji nerki 515
8.8. Żywienie w chorobach układu oddechowego i układu krążenia 518
8.8.1. Epidemiologia 519
8.8.2. Patofizjologia i konsekwencje niedożywienia 520
8.8.3. Leczenie żywieniowe 523
8.9. Leczenie żywieniowe w ostrym i przewlekłym zapaleniu
trzustki 529
8.9.1. Ostre zapalenie trzustki 530
8.9.1.1. Czynniki predykcyjne 531
Spis treści XXV
8.9.1.2. Fizjologia i patofizjologia w zakresie żywienia
i uzupełniania płynów 532
8.9.1.3. Leczenie ostrego zapalenia trzustki 534
8.9.1.4. Leczenie żywieniowe 534
8.9.2. Przewlekłe zapalenie trzustki 542
8.9.2.1. Leczenie żywieniowe w przewlekłym zapaleniu
trzustki 543
8.10. Leczenie żywieniowe w przetokach przewodu pokarmowego 548
8.10.1. Powikłania przetok jelitowych 549
8.10.2. Zasady postępowania 549
8.11. Leczenie żywieniowe po rozległym wycięciu jelita
(zespół krótkiego jelita) 553
8.11.1. Etiologia zespołu krótkiego jelita 554
8.11.2. Patofizjologia 554
8.11.3. Powikłania ZKJ 555
8.11.4. Adaptacja jelita cienkiego 558
8.11.5. Leczenie ZKJ 558
8.11.6. Postępowanie dietetyczne w ZKJ 560
8.12. Konsekwencje żywieniowe chirurgii bariatrycznej 567
8.12.1. Podstawowe sposoby leczenia bariatrycznego 568
8.12.2. Okołooperacyjne zalecenia żywieniowe 570
8.12.3. Oczekiwany spadek masy ciała 571
8.12.4. Wczesne powikłania żywieniowe 572
8.12.5. Okres stabilizacji 573
8.12.6. Odległe powikłania żywieniowe 574
8.12.7. Priorytety w suplementacji składników odżywczych 575
8.12.8. Zalecenia w ciąży 577
8.12.9. Dzieci i młodzież 578
8.12.10. Ponowne odżywianie niedożywionego pacjenta
bariatrycznego 579
8.13. Żywienie osób w podeszłym wieku 581
8.13.1. Determinanty niedożywienia białkowo-energetycznego
u osób w podeszłym wieku 582
8.13.1.1. Zmiany w budowie i funkcjonowaniu organizmu 583
8.13.1.2. Apetyt u osób starszych 587
8.13.1.3. Przerost bakterii w jelicie cienkim 588
8.13.1.4. Starzejący się układ odpornościowy 589
8.13.2. Interakcje lekowe u osób starszych 591
8.13.3. Niedożywienie białkowo-energetyczne u osób
w podeszłym wieku a wynik leczenia 592
8.13.4. Wykrywanie niedożywienia u osób w podeszłym wieku 592
8.13.5. Zmiany w zapotrzebowaniu na składniki odżywcze 597
8.13.6. Interwencja żywieniowa 600
8.13.7. Rozważania etyczne 604
8.14. Leczenie żywieniowe w chorobie oparzeniowej 607
8.14.1. Patofizjologia oparzeń i resuscytacja płynowa 608
8.14.1.1. Odpowiedź metaboliczna 609
8.14.2. Leczenie 610
8.14.2.1. Postępowanie niezwiązane z żywieniem 610
XXVI Podstawy żywienia klinicznego
8.14.2.2. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze 610
8.14.2.3. Droga podaży diety 615
8.15. Wsparcie żywieniowe chorych na nowotwory 619
8.15.1. Ogólne aspekty wsparcia żywieniowego 619
8.15.2. Zapotrzebowanie żywieniowe 620
8.15.3. Wskazania 623
8.15.4. Żywienie w okresie okołooperacyjnym 623
8.15.5. Onkologia niechirurgiczna 625
8.15.6. Żywienie do- i pozajelitowe w warunkach domowych 627
8.16. Wyniszczenie nowotworowe 630
8.16.1. Definicja 630
8.16.2. Patogeneza 632
8.16.3. Wpływ utraty masy ciała na przebieg kliniczny i rokowanie 636
8.17. Popromienne uszkodzenie jelit (Enteropatia popromienna) 639
8.17.1. Rola żywienia pozajelitowego 640
8.17.2. Efekty długoterminowego domowego żywienia
pozajelitowego 641
8.18. Wpływ preparatów przeciwdziałających wyniszczeniu
(antykachektycznych) w terapii choroby nowotworowej 642
8.18.1. Środki stymulujące apetyt 643
8.18.2. Środki antykataboliczne 644
8.18.3. Środki anaboliczne 645
8.18.4. Inne substancje 645
8.19. Wsparcie żywieniowe w AIDS 646
8.19.1. Historia i patofizjologia 646
8.19.2. Metaboliczne i żywieniowe konsekwencje zakażenia HIV 648
8.19.3. Skutki uboczne działania leków 649
8.19.4. Wskazania i cele wsparcia żywieniowego 649
8.19.5. Poradnictwo żywieniowe 652
8.20. Żywienie w ciąży 655
8.20.1. Patofizjologia 655
8.20.2. Wskazania i cele wsparcia żywieniowego 656
8.20.3. Żywienie pozajelitowe w ciąży 658
8.21. Leczenie żywieniowe w neonatologii 659
8.21.1. Żywienie dojelitowe, czy pozajelitowe? 660
8.21.2. Cel postępowania żywieniowego 661
8.21.3. Żywienie wczesne 662
8.21.4. Żywienie pozajelitowe 664
8.21.5. Żywienie enteralne 675
8.22. Żywienie dzieci i młodzieży 678
8.22.1. Podejście diagnostyczne 678
8.22.2. Postępowanie żywieniowe 680
8.22.2.1. Żywienie enteralne 682
8.22.2.2. Żywienie pozajelitowe 696
8.23. Zaburzenie odżywiania – jadłowstręt i żarłoczność psychiczna 711
8.23.1. Patogeneza 711
8.23.2. Zmiany fizjologiczne 712
8.23.3. Objawy kliniczne i powikłania 712
8.23.4. Powikłania 715
Spis treści XXVII
8.23.5. Ocena stanu odżywienia 715
8.23.6. Leczenie 715
8.23.7. Długotrwałe efekty 716
8.24. Leczenie żywieniowe w schorzeniach neurologicznych 717
8.24.1. Ocena odżywienia 718
8.24.2. Zapotrzebowanie żywieniowe 719
8.24.3. Leczenie żywieniowe 721
8.25. Żywienie i gojenie ran 725
8.25.1. Podstawowe aspekty gojenia ran 725
8.25.1.1. Fazy gojenia się ran 725
8.25.1.2. Nie gojące się rany przewlekłe 727
8.25.1.3. Miejscowe leczenie rany 728
8.25.1.4. Żywienie a gojenie się ran 729
8.25.2. Żywienie i odleżyny 732
8.25.2.1. Klasyfikacja i etiologia odleżyn 733
8.25.2.2. Stan odżywienia i odleżyny 733
8.25.2.3. Interwencja żywieniowa i owrzodzenia
odleżynowe – obecny stan wiedzy 734
8.25.2.4. Odpowiednie żywienie jest konieczne
do prawidłowego leczenia odleżyn 735
8.26. Leczenie żywieniowe u chorych z cukrzycą 741
8.26.1. Postępowanie dietetyczne u pacjentów z cukrzycą 741
8.26.2. Leczenie żywieniowe chorych na cukrzycę 742
8.26.3. Opieka okołooperacyjna 747
8.27. Sztuczne żywienie w warunkach domowych 750
8.27.1. Domowe żywienie pozajelitowe
(Home Parenteral Nutrition– HPN) 751
8.27.2. Domowe żywienie dojelitowe
(Home Enteral Nutrition – HEN) 755
8.27.3. Jak rozpocząć sztuczne domowe żywienie 756

SKOROWIDZ 759

Waga 0.9 kg
Oprawa

Miękka

Ilość stron

776

Rozmiar

22.5 x 15 cm

Redaktor naczelny

Luboš Sobotka

Współredaktorzy

Simon P. Allison
Alastair Forbes
Olle Ljungqvist
Rémy F. Meier
Marek Pertkiewicz
Peter B. Soeters

Redaktorzy wydania polskiego

Teresa Korta
Stanisław Kłęk
Małgorzata Łyszkowska

Autorzy

Simon P Allison, MD, FRCP, Raffaella Antonione, MD, Peter Austin, Mette M Berger, MD, PhD, Gyorgy Bodoky, MD, PhD, Yves Boirie, MD, PhD, Federico Bozzetii, MD, Marco Braga, MD, Fang Cai, MD, Philip C Calder, PhD, DPhil, Maria E Camilo, MD, PhD, Noël Cano, MD, PhD, Yvon A Carpentier, MD, Luc Cynober, PharmD, PhD, Erno Dardai, MD, PhD, Nicolaas E P Deutz, MD, PhD, David F Driscoll, PhD, Wilfred Druml, MD, Stanley J Dudrick, MD, FACS, Yves Dupertius, PhD, Marinos Elia, MD, FRCP, Joel Faintuch, MD, PhD, Keneth C H Fearon, MD, Eric Fontaine, MD, PhD, Alastair Forbes, BSc, MD, FRCP, FHEA, Konstantinos Fragkos, MB, Peter Fürst, MD, PhD, Wim G van Gemert, MD, PhD, Laurence Genton, MD, M Cristina Gonzalez, MD, PhD, Olivier Goulet, MD, PhD, Robert F Grimble, BSc, PhD, RNutr, Martin Haluzik, MD, PhD, Folke Hammarqvist, MD, PhD, Gil Hardy, PhD, FRSC, Laszlo Harsanyi, MD, PhD, Reem Hawary, RD, Claudia-Paula Heidegger, MD, J Pat Howard, Rd, Pao Ying Hsiao, MS, RD, LDN, Gordon L Jensen, MD, PhD, Philippe Jolliet, MD, Cora F Jonkers-Schuitema, Bc, Luiza Kent-Smith, PhD, RD, Berthold Koletzko, MD, PhD, Jens Kondrup, MD, Dr Med Sci, Marek Kunecki, MD, Irma Kushta, MD
Resident in Internal Medicine, Alessandro Laviano, MD, Miguel Leon-Sanz, MD, PhD, Xavier Leverve, MD, PhD, Olle Ljungqvist, MD, PhD, Dileep N Lobo, MS, DM, FRCS, FACS, Herbert Lochs, MD, Jan Maňák, MD, PhD, Michael M Megiud, MD, PhD, Rémy F Meier, MD, Maarten F von Meyenfeldt, MD, PhD, Maurizio Muscaritoli, MD, Stefan Mühlebach, PhD, Ton Naber, PhD, Luis Alberto Nin, MD, Ibolya Nyulasi, MSc, Johann Ockenga, MD, PhD, Ann Ödlund Olin, PhD, RN, Marek Pertkiewicz, MD, PhD, Claude Pichard, MD, PhD, Matthias Pirlich, MD, PhD, Mathias Plauth, MD, Jean-Charles Preiser, MD, PhD, Isabella Preziosa, MD, PhD, John W L Puntis, BM (Hons), DM, FRCP, FRCPCH, Petronella L M Reijven, MSc, PhD, Filippo Rossi-Fanelli, MD, Erich Roth, PhD, MgPhil, Hans P Sauerwein, MD, Stéphane M Schneider, MD, PhD, FEBGH, Annemie M W J Schols, PhD, Joseph M G A Schols, MD, PhD, Alan Shenkin PhD, BSc, FRCP, FRC Path, Pierre Singer, MD, Antonio Sitges-Serra, MD, FRCS, Luboš Sobotka, MD, PhD, Peter B Soeters, MD, PhD, Zeno Stanga, MD, Rebecca J Stratton, PhD, RD, RNutr, Štĕpán Svačina, MD, PhD, Bruno Szczygiel, MD, PhD, Luc Tappy, MD, Vladimír Teplan, MD, PhD, Nachum Vaisman, MD, Schueren, RD, PhD, Andre van Gossum, MD, PhD, Maurits F J Vandewoude, MD, PhD, Geert Wanten, MD, PhD, MSc
Gastroenterologist, Jan Wernerman, MD, PhD, Klaas R Westerterp, PhD, Thomas Wild, MD, Zdenĕk Zadák, MD, PhD

Tłumacze wersji polskiej

lek. med. Monika Brzezińska, lek. med. Ryszard Choruz, dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik, dr n. med. Łukasz Drozdz, lek. med. Krzysztof Figuła, dr n. med. Marta Gruchała-Niedoszytko, dr n. med. Tomasz Jaworski, dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, dr n. med. Teresa Korta, lek. med. Tomasz Kowalczyk, lek. med. Irena Kruczyk, dr n. med. Marek Kunecki, lek med. Tomasz Orawczyk, dr n. med. Małgorzata Łyszkowska, dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz, dr n med. Konrad Matysiak, dr n. med. Dorota Mańkowska, lek. med. Małgorzata Misiak, dr n. med. Marek Olewiński, mgr farm. Magdalena Piętka, lek. med. Zbigniew Popiel, lek. med. Kinga Szczepanek, dr hab. n med. Urszula Skowrońska, dr n. med. Jacek Sobocki, dr n. med. Aldona Stachura, lek. med. Jakub Szczerbicki, dr n. med. Karol Tejchman

ISBN

978-83-936527-1-6

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Podstawy Żywienia Klinicznego” Edycja Czwarta”

Możesz lubić także…